Vozový park v rozsahu 1 až 124 osob | poskytujeme služby CK, školám, sportovním oddílům, tuzemským i zahraničním firmám

Obchodní podmínky

Dopravce sjednává přepravu osob na předem domluvené trase - zájezdy, pravidelná doprava.
Objednavatel předává dopravci informace potřebné k zajištění činnosti, tj. změny v době odjezdů, tras, počty cestujících a zastávek na trase. Dále se zavazuje za přepravu osob k placení úplaty podle smlouvy předem domluvené.

Cena za plnění se sjednává podle zák. č. 526/1990 Sb. Dohodou. Dopravce si za plnění činnosti účtuje zálohu 50% Kč před sjednanou cestou. Doplatek je splatn7 proti vystavenému daňovému dokladu dopravcem. Splatnost daňového dokladu je 7 dní od jeho vystavení.V případě prodlení objednavatele s úhradou zálohy před odjetím dopravce neodjede.

V případě, že dopravce neprovede přepravu osob dle požadavku a rozpisu objednavatele z důvodů překážek na jeho straně, je povinen zajistit přepravu osob náhradním způsobem. Jestliže tak neučiní je povinen nahradit všechny

náklady související se zajištěním přepravy osob objednavateli a prokázané

škody vyplívající z porušení takového závazku. V ostatních neupravených věcech se řídí práva a povinosti smluvních stran Jednotlivými ustanoveními občanského zákoniku v plném znění.

Rychlý kontakt

Kontaktní osoba: 
Jaroslav Dulík

Adresa:
ČI-DU doprava s.r.o.

Stanovice 150

Telefon: +420 353 563 859
E-mail: info@ci-du.cz
URL:     www.ci-du.cz

Zašlete nám dotaz